Blogi tegemine soodsalt

Blogi tegemise hind alates 179€ 279€

Blogi saab teha selliselt, et lehe sisuks ongi ainult blogi ja blogil on ka oma aadress – näiteks www.sinublogi.ee või siis alamdomeenile blogi.sinukoduleht.ee

Väike-ettevõtte jaoks on blogipidamine eluliselt tähtis, sest see on soodne võimalus turundamiseks ja ettevõtte tutvustamiseks. Teiseks annab aktiivne blogi signaali, et ettevõte tegutseb. Blogi, liidetuna kodulehe külge, aitab tuua külastajaid ka kodulehele. Põhjuseid blogimiseks on veelgi…

8 Olulist põhjust, miks blogimine on tähtis

 1. Toode või teenus muutub nähtavamaks

Toodete ja teenuste kohta saab levitada mitmekülgsemat ja sisukamat informatsiooni, näiteks testid, kasutajate kogemused, ekspertide hinnangud, taustainfo, jpm.

 1. Oled otsingutes leitavam

Googeldades sarnast toodet/teenust võib sattuda just Sinu blogisse, kui teemat on mitmekülgselt kajastatud. Samuti annab blogis ära kasutada paljusid erinevaid märksõnu, millega lugejate arvu suurendada.

 1. Tekib siira ja inimliku suhtlemise võimalus

Kodulehe formaalsusele vastukaaluks saab blogis kliendi ja lugeja poole pöörduda isiklikumalt. Nii saab lugeja aimu, kes firma kui juriidilise isiku taga on. Võib-olla tekib samastumise hetki, neid saab ka tekitada.

 1. Saad tagasisidet, kui küsid seda

Lugejate kommentaaridest saab välja lugeda olulist infot, mida annab ära kasutada. Arvamust saab ka otse küsida, nii saab oma toodet/või teenust paremaks muuta… või mis iganes protsessi.

 1. Tekib võimalus eksperdikuvandiks

Laiemalt saab tutvustada sektorit, kus tegutsetakse, jagada nõuandeid ja abi, vastata küsimustele. Lugejatel tekib selle põhjal oma arvamus, seda saab suunata.

 1. Suureneb tuntus

Samamoodi nagu ettevõtte mainet, saab suurendada ka blogi populaarsust.

 1. Kasvab müük

Läbi blogi kodulehele sattunud külastajatest võivad kujuneda kliendid.

 1. Tekib tasuta reklaami võimalus

See ei ole tegelikult päris tasuta, sest sisuka blogi loomine nõuab väga palju aega, aga mitte otsest rahalist kulu.

Kuid kõige tähtsam blogipidamise juures on inspiratsioon ja sisu.

Seega enne alustamist on oluline läbi mõelda, kas blogi pidamiseks jagub aega, kust leida inspiratsiooni, kes sellega tegelema hakkab, kas jagub piisavalt püsivust, et sellega regulaarselt tegeleda. Küsimusi on veelgi.

Teisalt harib blogipidamine ka ettevõtjat – see aitab olla kursis sektoris toimuvaga, laiendades ka silmaringi. Kuid meeldetuletuseks: uinunud blogi on ettevõttele antireklaam.

Kes kirjutab? See on võtmeküsimus.

Blogi töötab, kui sellel on kindel võtmeautor, üks konkreetne isik. Kes annab blogile oma näo ja suuna. Kõige ideaalsem on tulemus, kui kirjutajat huvitab teema süvitsi, ta kirjutab hingega. Oluline on, et sellega tegeletakse regulaarselt.

Kui sul puudub aeg ja/või ideed, millest regulaarselt kirjutada või ei ole sa väga tugev eneseväljenduses, siis küsi teenust meilt.

Blogi tegemine

Küsi pakkumist


  Vastame kiirelt.
  Kiri läheb aadressile teemant@kodulehetegemine.com

  error: Content is protected !!